36a BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO 

(12a-16a de Julio 2000) 

PROVIZORA PROGRAMO 

(lasta ghisdatigo: 09.07.2000) 

TAGO

CHAMBRO

09h00

 

09h50

10h00

 

10h50

11h00

 

11h30

14h00

 

14h50

15h00

 

15h50

16h00

 

16h50

13a Julio

 

jhaudo

Z

SIMPOZIO

SIMPOZIO

SYLLA E HOLANDA

LÍCIO

MARTA.

SYLLA

IGB

************

************

************

ADONIS

MARINHO

ALEX E VENCIO

FVL

************

************

************

RABELLO

GIVANILDO(?)

ADRIANO

BA

************

************

************

RODRIGO

BAZA EKZ.

BAZA EKZ.

14a Julio

 

vendredo

Z

FLORIANO

E.PAULI

M. BORGES

GERALDO M.

FEDERACIA

KUNSIDO

FEDERACIA

KUNSIDO

IGB

LUNAZZI

LUNAZZI

MARCO A.T.

ADONIS

************

***********

FVL

ROBINSON

SARTORATO

LEDON

************

***********

BA

MEZA EKZ

SUP.EKZ

INSTR. EKZ

CÉSAR REIS

************

***********

15a Julio

 

sabato

Z

GERALDO M.

GH.ASEMBL.

GH.ASEMBL.

X

X

X

IGB

MARINHO

************

***********

FVL

RABELLO

************

***********

BA

SYMILDE

************

***********

 Chambroj:

Z= salono Zamenhof;

IGB-Ismael Gomes Braga ;

FVL=Francisco Valdomiro Lorenz;

BA =Baggy de Araújo 

Prelegoj kaj ekzamenoj: 

13a de Julio - jhaudo

Z:

1) kaj 2) SIMPOZIO-Dum la unuaj 50 minutoj, Sylla, Ledon kaj Paulo Sérgio Viana prelegos kadre de Simpozio pri la centra temo de la Kongreso:" Esenco kaj estonteco de la ideo de internacia lingvo. Æu io aldonenda al la centjara tezo de Zamenhof?" . Post 10-minuta paúzo, Symilde, helpata de Luiz Alberto Coelho kaj de Dias Pinto kunordigos la debatojn dum la sekvantaj 50-minutoj.

3)Sylla Chaves( 11h-11h30min): Lancho de siaj lastaj verkoj .

Prezidanto de BEL,D-ro Holanda(11h 30min- 11h5o min): BEL- konkursoj kaj disdono de premioj.

4)Lício de Almeida Castro: LKK/ 37a BKE-raporto

5)Marta Gutierrez, estraranino de Kuba Esperanto-Asocio: "Nuntempa Esperanto-Movado en Kubo"

6)Sylla Chaves: "Kiel esperantigi proprajn nomon en E-o. "

IGB:

7) Adonis Saliba :"Lancho de KD Esperanto 2000"

8) Fernando Marinho : "EKi kaj EKi-anoj sin prezentas"

9) Alexsandro Cesário kaj Luiz Fernando Vencio : "Kiel malmultekoste babili/amikighi kun eksterlandanoj pere de Interreto"

FVL:

10)José Rabello de Paula:"Disvastigado de Esperanto pere de amaskomunikiloj"

11)Givanildo:"Intershangho de spertoj pri radioprogramoj"

12)Adriano Z: (Titolo de la prelego ankorau atendata. Temos pri liaj vojaghoj tra Esperantujo. Li faros 11-tagan vojaghon de Salvador ghis Petrópolis per biciklo). 

BA:

13) Rodrigo Follador Prado: "Spertoj pri profesia uzado de Esperanto"

14) kaj 15)- BAZA EKZAMENO - kunordigota de Geraldo Mattos

 

14a de Julio - vendredo

Z:

16)Floriano Pessoa: "Esperanta Literaturo: enkonduka trarigardo "(kun specialaj partorpenoj de Sylla,Paulo Sérgio Viana kaj Neide Barros Rêgo).

17)Evaldo Pauli(Brazila Filio de A.I.S./Filozofia Asocio Tutmonda): " Serioze pri Apokalipso".

18)Manoel Borges dos Santos: " La Nova Realismo"

19)Geraldo Mattos(Brazila Filio de A.I.S./Akademio de Esperanto): "Pli fundamente pri lingvo"

20)kaj 21) FEDERACIA KONSILANTARO - kunsido malfermita al la ghenerala publiko.

IGB:

22)José Lunazzi : "Koreio kaj Esperanto"

23) José Lunazzi : " Kiel fartas C.E.R.? "

24)Marcos Antônio Teixeira (Brazila Filio de A.I.S./Kultura Fondajho Simpozio): "Kreo de kulturaj valoroj en Interreto."

25)Adonis Saliba: "VEKI kaj VEKI-anoj sin prezentas"

FVL:

26) Vakas

27) Robinson Mattos: "Spirita Eldona Societo Francisco Valdomiro Lorenz"

28) Aloisio Sartorato: " Veroj kaj malveroj pri Astrologio"

29)Gilbert Ledon: "Brazila Esperantisto"

BA:

30) Meza Ekzameno - kunordigota de Geraldo Matos

31) Supera Ekzameno- " " "

32) Porinstruista Ekzameno " "

33) César Reis -"Esperanto-CAPEMI-Lar Fabiano de Cristo"

 

15a de Julio - sabato

Z:

34) Geraldo Mattos: " La du signifoj de la akuzativo"

35) kaj 36)- "GHENERALA KUNSIDO DE BEL"

IGB:

37) Fernando Marinho: "Kampanjo por distribuado de diskedoj " 

FVL:

38)José Rabello de Paula:"Gravaj Regionaj Figuroj el la kolonia periodo brazila." 

BA:

39)Symilde Ledon: " Reprezanteco Movada" 

La chi-supra tabelo ne inkludas jenajn erojn :

a) Solena malfermo de la kongreso-Teatro Santa Cecília-12a de Julio- 8a p.t.m.

b) Artaj vesperoj- Teatro Santa Cecília- La 13a kaj 14a de Julio , de la 8a øis la 10 p.t.m.

c) Turismado kaj butikumado - 15a de Julio p.t.m

d) Balo-vespermanøo- "Clube Petropolitano"-15a de Julio, ekde la 9a p.t.m. ghis la 2-a de la sekvanta tago.

e) Solena fermo de la kongreso.Teatro Santa Cecília-16a de Julio, de la 10a øis la 12a a.t.m.

f) Baza Kurso (Cseh Medodo)-gvidota de Lício de Almeida Castro.chambro: Nelson Pereira de Souza.Malfermo:13a de Julio je la 9a a.t.m

g) Baza Kurso (Konversacia)- gvidota de Jair Salles. Chambro Braz Cosenza. Inauguro: 13a de Julio je la 9a a.t.m.

h) Arta Ekspozicio - organizota de Maria P. Almada.chambro Francisco Almada. Inauguro : 13a de Julio je la 9a a.t.m.

i) 21a Brazila Esperantista Junulara Kongreso-Chambro J.B.Mello e Souza

j) Infankongreseto-Chambro Cedilha Neto.Gvidota de Marilza Oliveira da Silva el E.K.O.R. 

Petrópolis-RJ, la 01a de Junio 2000 

Fernando J G Marinho 

Prezidanto LKK/36aBKE 

marinho@npoint.com.br 

tel:0xx-24-2251635  

Nepre vizitu la kongresan paghon: 

http://www.esperanto.org.br/kongreso.htm