LA OSTRO KAJ LA PERLO

(Nekonata aŭtoro.Elportugaligis Fernando J G Marinho) 

" Ostro kiu ne estis vundita ne produktas perlojn"...

Perloj devenas de doloro; ili rezultas el eniro de stranga aŭ nedezirinda substanco, kia parazito aŭ sablero, en la internon de ostro. 

Perloj estas resanigitaj vundoj. En la interna parto de konko troviĝas rebrilanta substanco nomata PERLAMOTO. Kiam sablero penetras en la konkon, la perlamotaj ĉeloj komencas labori celante protekti la sendefendan korpon de la ostro per produktado de sinsekvaj tavoloj , kiuj kovros la sableron.

Rezulte de tio bela perlo ekformiĝas.

Ostro, kiu neniel estis vundita, neniel sukcesos naski perlojn, ĉar perlo estas resaniĝinta vundo...

Ĉu vi jam sentis vin vundita per krudaj vortoj de aliulo?

Ĉu vi jam estis akuzita pri diraĵoj , kiujn vi ne diris?

Ĉu viaj ideoj jam estis rifuzitaj aŭ misinterpretitaj?

Ĉu vi jam suferis pro la la senkompataj antaŭjuĝofrapoj?

Ĉu vi iam ricevis indiferentecon kiel pagon?

Do, produktu perlon!

Kovru viajn ĉagrenojn per tavoloj de amo. Bedaŭrinde tre malmultaj personoj interesiĝas pri tia agmaniero.La plimulto lernas kulturi resentojn, subtenante la vundojn malfermitaj, ilin nutrante per varia speco da frivolaj sentoj , ne permesante do, ke ili cikatriĝu. Tial, en la praktiko, kion ni vidas estas " Malplenaj Ostroj" , ne pro tio , ke ili ne estis vunditaj, sed pro tio , ke ili ne lernis pardoni, kompreni, kaj transformi doloron en amon.

Ekrido, rigardo, gesto, preskaŭ ĉiam , pli valoras ol mil vortoj...

(ĉefa paĝo) (portugala versio)